Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство (у даљем тексту: Секретаријат) расписује К О Н К У Р С  ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ЛОВСТВА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2022. ГОДИНУ

https://psp.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/01/Tekst-konkursa-9.docx

https://psp.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/01/Pravilnik-4.doc

https://psp.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/01/Prijava-tacka-2a-lovista-posebne-namene-2022.docx

https://psp.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/01/Prijava-tacka-2a-oprema-2022.docx

https://psp.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/01/Prijava-tacka-2b-zec-2022.docx

https://psp.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/01/Prijava-tacka-2c-promocija-lovista-2022.docx