Покрајински секретаријат за пољопривреду, шумарство и водопривреду расписао је Конкурс за расподелу средстава из буџетског фонда за развој ловства АП Војводине за 2020. годину.

Циљ овог конкурса јесте унапређење стања популације дивљачи и њених станишта, опремање корисника ловишта и праћење стања појединих врста дивљачи на територији АП Војводине.

Предмет конкурса је додела бесповратних средства за израду и реализацију програма и пројеката развоја ловства и унапређивања стања популације дивљачи и њених станишта на територији АП Војводине и друге намене у складу са Законом о дивљачи и ловству.

Више информација можете потражити на: http://www.psp.vojvodina.gov.rs/VestiCyr.aspx?Id=22304