На Конкурсу за финансирање интензивирања коришћења пољопривредног земљишта којим располажу научно -истраживачке установе и институти и средње пољопривредне школе – путем набавке опреме средства се додељују за набавку нове и савремене опреме и механизације научно-истраживачким установама и институтима и средњим пољопривредним школама с територије АП Војводине.

Набавка нове и савремене опреме и механизације ради интензивирања коришћења пољопривредног земљишта има за циљ унапређење образовања студената и ученика кроз практичну наставу коришћењем савремене пољопривредне опреме и механизације.

Више информација потражите на сајту Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство: http://www.psp.vojvodina.gov.rs/VestiCyr.aspx?Id=21651