Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство (у даљем тексту: покрајински секретаријат) расписује  К О Н К У Р С   ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКE ПРИКЉУЧНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ, МАШИНА И ОПРЕМЕ ЗА ОРГАНСКУ ПРОИЗВОДЊУ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2022. ГОДИНИ

https://psp.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/01/Tekst-konkursa.doc

https://psp.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/01/Pravilnik.doc

https://psp.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/01/Prijavni-obrazac.docx