Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство расписао је Конкурс за доделу средстава за суфинансирање трошкова набавке прикључне механизације, машина и опреме за органску производњу на територији АП Војводине у 2021. години.

Циљ Конкурса за доделу средстава за суфинансирање трошкова набавке прикључне механизације, машина и опреме за органску производњу на територији АП Војводине у 2021.години  јесте унапређење органске производње у Аутономној покрајини Војводини.

Више информација можете потражити на: http://www.psp.vojvodina.gov.rs/VestiCyr.aspx?Id=22488