Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство расписао је Конкурс за доделу средстава за суфинансирање трошкова набавке машина и опреме за органску производњу на територији АП Војводине у 2019. години.

Циљ Конкурса за доделу средстава за суфинансирање трошкова набавке машина и опреме за органску производњу на територији АП Војводине у 2019. години (у даљем тексту: Конкурс) јесте унапређење органске производње у Аутономној покрајини Војводини.

Предмет конкурса јесте додела средстава за суфинансирање трошкова набавке машина и опреме за  органску производњу на територији АП Војводине у 2019. години.

Више информација можете потражити на: http://www.psp.vojvodina.gov.rs/VestiCyr.aspx?Id=22152