Циљ Конкурса за доделу средстава за суфинансирање трошкова контроле и сертификације органске производње, као и набавку прикључне механизације за органску производњу на територији АП Војводине у 2019.години (у даљем тексту: Конкурс) јесте унапређење органске производње у Аутономној покрајини Војводини.
Предмет конкурса јесте додела средстава за суфинансирање трошкова контроле и сертификације органске производње у 2019. години, као и набавка прикључне механизације за органску производњу.

Више информација можете потражити на: http://www.psp.vojvodina.gov.rs/VestiCyr.aspx?Id=22018