Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство (у даљем тексту: покрајински секретаријат) расписује

КОНКУРС  ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ НАБАВКЕ   КОНСТРУКЦИЈА И ОПРЕМЕ ЗА БИЉНУ ПРОИЗВОДЊУ У ЗАШТИЋЕНОМ ПРОСТОРУ  НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2022. ГОДИНИ

https://psp.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/01/Tekst-konkursa-3.docx

https://psp.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/01/Pravilnik-3.docx

https://psp.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/01/Prijavni-obrazac-2.docx