Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство (у даљем тексту: Секретаријат) расписује  КОНКУРС  ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА ЗА ПРЕРАДУ   ВОЋА, ПОВРЋА(УКЉУЧУЈУЋИ И ПЕЧУРКЕ),НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2022.ГОДИНИ

https://psp.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/01/KONKURS-prerada-voca-i-povrca.docx

https://psp.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/01/Prijava-na-Konkurs.docx

https://psp.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/01/PRAVILNIK.doc