Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, (у даљем тексту: покрајински секретаријат) расписује  КОНКУРС  ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА У ФИЗИЧКА СРЕДСТВА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА У СЕКТОРУ ВОЋЕ, ГРОЖЂЕ, ПОВРЋЕ (УКЉУЧУЈУЋИ ПЕЧУРКЕ), ЦВЕЋЕ И ОСТАЛИ УСЕВИ У АП ВОЈВОДИНИ У 2022. ГОДИНИ

https://psp.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/01/Konkurs-fizicka-imovina.docx

https://psp.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/01/Pravilnik-fizicka-imovina.docx

https://psp.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/01/Prijava-fizicka-imovina.docx

https://psp.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/01/Zahtev-za-isplatu-i-izvestaj-o-namenskom-utrosku-sredstava-1.docx