Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, расписује  К О Н К У Р С  за доделу средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса који су значајни за заштиту и спасавање од пожара у 2022. години       а које реализују удружења

https://psp.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/01/Tekst-konkursa-8.docx

https://psp.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/01/Prijavni-obrazac-4.docx

https://psp.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/01/Pravilnik-2.doc

https://psp.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/01/Obrazac-lista-clanovi-udruzenja.doc

https://psp.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/01/Izjava-o-odsustvu-sukoba-interesa.docx

https://psp.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/01/Izjava-o-pribavljanju-dokumentacije.docx