Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство (у даљем тексту: Секретаријат) расписује  КОНКУРС  ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ПОДИЗАЊЕ НОВИХ РИБЊАКА И РЕКОНСТРУКЦИЈУ ПОСТОЈЕЋИХ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2022. ГОДИНУ

https://psp.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/01/Tekst-konkursa-10.docx

https://psp.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/01/Pravilnik-5.doc

https://psp.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/01/Prijava-za-konkurs-1.doc