Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo (u daljem tekstu: Sekretarijat) raspisao je KONKURS  ZA DODELUSREDSTAVA ZAPODIZANJE NOVIH RIBNJAKA IREKONSTRUKCIJU POSTOJEĆIH NA TERITORIJI AP VOJVODINE ZA 2021.GODINU

Cilj konkursa je unapređenje načina korišćenja neobradivog poljoprivrednog zemljišta u cilju unapređenja ribarstva na teritoriji AP Vojvodine.

Predmet konkursa je:

  • podizanje novih i rekonstrukcija postojećih ribnjaka, na površini ne manjoj od 1 ha i ne većoj od 100 ha, koji se nalaze na teritoriji AP Vojvodine.

Pod objektima, u smislu ovog konkursa, podrazumevaju se isključivo objekti za proizvodnju ribe – rastilišta, mladičnjaci, tovilišta, zimovnici, izlovni i obodni kanali.

Korisnici sredstava po ovom konkursu su pravna lica sa teritorije AP Vojvodine, koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to:

  1. pravno lice:

– privredno društvo,

– zemljoradnička zadruga.

Konkurs je otvoren do 15.09.2021. godine.

Više informacija možete dobiti putem linka:

https://psp.vojvodina.gov.rs/konkurs-za-dodelu-sredstava-za-podizanje-novih-ribnjaka-i-rekonstrukciju-postojecih-na-teritoriji-ap-vojvodine-za-2021-godinu/