Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство расписао је Конкурс за доделу средстава за подизање нових рибњака и реконструкцију постојећих на територији АП Војводине за 2020.годину.

Циљ конкурса је унапређење начина коришћења необрадивог пољопривредног земљишта у циљу унапређења рибарства на територији АП Војводине.

Предмет конкурса је подизање нових и реконструкција постојећих рибњака, на површини не мањој од 1 ха и не већој од 50 ха, који се налазе на територији АП Војводине.

Под објектима, у смислу овог конкурса, подразумевају се искључиво објекти за производњу рибе – растилишта, младичњаци, товилишта, зимовници, изловни и ободни канали.

Више информација можете потражити на: http://www.psp.vojvodina.gov.rs/VestiCyr.aspx?Id=22298