Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство расписао је Конкурс за доделу средстава за одржавање традиционалних манифестација у 2020. години на територији АП Војводине.

Циљ Конкурса за доделу средстава за одржавање традиционалних манифестација у 2020. години на територији АП Војводине (у даљем тексту: Конкурс) јесте боља промоција и подизање капацитета руралне средине, као и повезивања пољопривредника и пољопривредних производа ради бољег позиционирања на тржишту.

Предмет конкурса јесте додела бесповратних финансијских средстава за одржавање традиционалних манифестација у 2020. години, на територији АП Војводине.

Више информација можете потражити на: http://www.psp.vojvodina.gov.rs/VestiCyr.aspx?Id=22272