Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство (у даљем тексту: Покрајински секретаријат) расписује  К О Н К У Р С   ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИНТЕНЗИВИРАЊА КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА КОЈИМ РАСПОЛАЖУ ВИСОКО ОБРАЗОВНЕ УСТАНОВЕ, СРЕДЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ШКОЛЕ И ОСТАЛЕ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ КОЈЕ ОБРАЗУЈУ УЧЕНИКЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ СТРУКЕ ‒ ПУТЕМ НАБАВКЕ ОПРЕМЕ

https://psp.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/01/Tekst-konkursa-7.docx

https://psp.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/01/Prijavni-obrazac-3.docx

https://psp.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/01/Pravilnik-6.docx