Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство расписао је Конкурс за доделу средстава за финансирање интензивирања коришћења пољопривредног земљишта којим располажу научно-истраживачке установе, средње пољопривредне школе и остале средње школе које образују ученике пољопривредне струке ‒ путем набавке опреме.

Циљ овог конкурса јесте унапређење образовања студената и ученика кроз практичну наставу коришћењем савремене пољопривредне опреме и механизације.

Предмет конкурса јесте додела бесповратних средстава за финансирање набавке опреме и механизације ради интензивирања коришћења пољопривредног земљишта, научно-истраживачким установама, средњим пољопривредним школама и осталим средњим школама које образују ученике пољопривредне струке.

Више информација можете потражити на: http://www.psp.vojvodina.gov.rs/VestiCyr.aspx?Id=22314