Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство расписао је Конкурс за доделу бесповратних средстава за реализацију програмских активности удружења грађана у 2017. години на територији АП Војводине, чија је делатност у вези с пољопривредном производњом.

Циљ конкурса јесте подршка раду удружења грађана чија је активност усмерена на подстицање развоја и унапређивање пољопривредне производње на територији АП Војводине.

Предмет конкурса јесте додела бесповратних средстава за реализацију програмских активности удружења грађана и побољшање услова рада удружења грађана.

Средства овог конкурса не могу се користити за финансирање трошкова организовања и одржавања локално традиционалних манифестација, као и изложби стоке.

Више информација можете потражити на: http://www.psp.vojvodina.gov.rs/VestiCyr.aspx?Id=21243

Конкурс

Правилник

Изјава

Пријава

Образац