Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство (у даљем тексту:Покрајински секретаријат) расписује   КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА ОПРЕМАЊЕ СТОЧАРСКИХ ФАРМИ У АП ВОЈВОДИНИ У 2022. ГОДИНИ

https://psp.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/01/Tekst-konkursa-5.docx

https://psp.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/01/Pravilnik-1.doc

https://psp.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/01/Prijava-za-konkurs.doc