Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство (у даљем тексту: Покрајински секретаријат) расписao je  Конкурс за доделу средстава  за суфинансирање инвестиција у набавку опреме за производњу вина и ракије на територији АП Војводине у 2021.години

Циљ конкурса за доделу средстава за суфинансирање инвестиција набавку опреме за производњу вина и ракије на територији АП Војводине у 2021. години (у даљем
тексту: Конкурс) јесте улагање у нову опрему, ради повећања прихода на пољопривредним
газдинствима и запошљавања руралног становништва.

Предмет конкурса јесте додела бесповратних средстава у нову опрему за производњу вина и ракије.

Више информација можете потражити на:

https://psp.vojvodina.gov.rs/konkurs-o-dodeli-sredstava-za-sufinansiranje-investicija-u-opremu-za-proizvodnju-vina-i-rakije-na-teritoriji-ap-vojvodine-u-2021-godini/