Projekti/programi od javnog interesa za lokalnu zajednicu iz oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja realizuju se kroz Mere propisane Programom podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za grad Pančevo za 2017. godinu.

Predmet ovog Javnog poziva je mera 102 – Uspostavljanje i jačanje udruženja u oblasti poljoprivrede.

Cilj mere je ekonomski i socijalno jako ruralno stanovništvo kroz održivi razvoj poljoprivrede, diverzifikaciju ekonomskih aktivnosti i unapređenje socijalnog razvoja u ruralnim sredinama.

Maksimalni iznos su/finansiranja po projektu/programu je 250.000,00 dinara.

Sredstva će biti korišćena za su/finansiranje projekata/programa čiji su efekti:

– unapređenje poljoprivredne proizvodnje,

– diverzifikacija nepoljoprivrednih aktivnosti kroz unapređenje domaće radinosti i svih vidova ruralnog turizma,

– stvaranje osnove za povećanje dohotka ruralnog stanovništva,

– unapređenje znanja, veština i umenja aktera u ruralnom razvoju,

– povezivanje i umrežavanje zainteresovanih strana u ruralnom razvoju,

– razmena iskustava i primena dobre prakse,

– podizanje ekološke svesti,

– unapređenje zaštite i bezbednosti,

– veća dostupnost kulturnim i socijalnim sadržajima,

– unapređenje multikulturizma i nacionalne tolerancije u ruralnim sredinama,

– podizanje kapaciteta udruženja građana u ruralnim sredinama.

Na konkursu mogu da učestvuju udruženja građana koja ispunjavaju sledeće uslove:

– da su registrovana u skladu sa Zakonom o udruženjima („Službeni glasnik RS”, br. 51/09 i 99/11 – dr. zakon) sa sedištem, odnosno organizacionom jedinicom na teritoriji Grada Pančeva;

– da su podnela godišnji izveštaj za prethodnu budžetsku godinu u skladu sa ugovorom o realizovanju projekta/programa su/finansiranog od strane Grada Pančeva (ukoliko je udruženje bilo nosilac projekta/programa prethodne godine);

– da nisu podnela predlog projekta/programa u kom su predložene iste aktivnosti projekta/programa za su/finansiranje, odnosno da im nije odobren takav projekat/program, od nekog drugog fonda.

OBAVEZNA KONKURSNA DOKUMENTACIJA KOJU TREBA DOSTAVITI

Predlagač projekta/programa obavezan je da dostavi sledeću dokumentaciju:

– popunjen Obrazac za pisanje projekta/programa;

– popunjen Obrazac budžeta projekta/programa;

– fotokopiju/elektronski izvod lične karte lica ovlašćenog za zastupanje.

Popunjena, potpisana i overena konkursna dokumentacija dostavlja se u zatvorenoj koverti sa naznakom Javni poziv za su/finansiranje projekata/programa iz oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja grada Pančeva za 2017. godinu – ne otvarati” na pošti ili pisarnici Gradske uprave grada Pančeva, radnim danom od 8 do 15 sati, na adresi:

G r a d P a n č e v o

Gradska Uprava

Sekretarijat za poljoprivredu, selo i ruralni razvoj

Pančevo, Trg kralja Petra I br. 2-4

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA NA JAVNI POZIV

Rok za podnošenje prijave predloga programa/projekta na ovaj Javni poziv je 7 dana od dana objavljivanja.

Za sve dodatne informacije i obaveštenja možete se javiti Odeljenju za razvoj sela i ruralni razvoj Sekretarijata za poljoprivredu, selo i ruralni razvoj Gradske uprave grada Pančeva, III sprat, kancelarija 312, zgrada Gradske uprave grada Pančeva, Trg kralja Petra I br. 2-4, na telefon 013/308-945 ili putem elektronske pošte na adresu natasa.rajkov@pancevo.rs

Javni poziv

Obrazac za pisanje predloga projekata/programa

Obrazac budžeta projekta/programa