Захтев за признавање права пречег закупа по основу сточарства

Захтев за признавање права пречег закупа по основу сточарства