Javni poziv za dokazivanje prava prečeg zakupa

Zahtev za priznavanje prava prečeg zakupa po osnovu vlasništva na infrastrukturi

Zahtev za priznavanje prava prečeg zakupa po osnovu stočarstva