Закључк Градског већа града Панчева број II-06-020-2/2019-624 од 13.06.2019. године

Закључк Градског већа града Панчева број II-06-020-2/2019-624 од 13.06.2019. године