Јавни позив 2 за су/финансирање пројеката/програма из области пољопривреде и руралног развоја за град Панчево за 2019. годину

Образац за писање пројекта

Образац буџета

Образац Извештаја

Предлог Уговора