Gradsko veće Grada Pančeva je Zaključkom broj II-05-06-14/2019-2 od 18.04.2019. godine donelo Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Pančeva za 2019. godinu.

Dokumenta: