Градско веће Града Панчева је Закључком број II-05-06-14/2019-2 од 18.04.2019. године донело Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Панчева за 2019. годину.

Документа: