Na osnovu Zakona o ozakonjenju objekata i Uputstva za evidentiranje nezakonito izgrađenih objekata i rešenja gradonačelnika grada Pančeva o obrazovanju Komisije za popis nezakonito izgrađenih objekata na teritoriji Grada, dana 05.03.2016.godine Građevinska inspekcija Sekretarijata za inspekcijske poslove Gradske uprave grada Pančeva je sa Komisijom započela sa popisom nezakonito izgrađenih objekata na teritoriji grada Pančeva.

Komisija je 13.03.2017.godine završila popis, utvrdila i evidentirala da na teritoriji grada Pančeva ima ukupno 30683 nezakonito izgrađenih objekata.

Građevinska inspekcija u daljem radu će obrađivati podatke i donositi rešenja u skladu sa Zakonom o ozakonjenju objekata.

Rešenja o uklanjanju nezakonito izgrađenih objekata biće dostavljana organu nadležnom za izdavanje rešenja o ozakonjenju – Sekretarijatu za urbanizam i stambeno komunalne poslove (nalazi se na VI spratu u zgradi Gradske uprave), kako bi po službenoj dužnosti pokrenuo postupak ozakonjenja i neće se izvršavati do pravosnažnog okončanja postupka ozakonjenja.

panorama