На основу Закона о озакоњењу објеката и Упутства за евидентирање незаконито изграђених објеката и решења градоначелника града Панчева о образовању Комисије за попис незаконито изграђених објеката на територији Града, дана 05.03.2016.године Грађевинска инспекција Секретаријата за инспекцијске послове Градске управе града Панчева је са Комисијом започела са пописом незаконито изграђених објеката на територији града Панчева.

Комисија је 13.03.2017.године завршила попис, утврдила и евидентирала да на територији града Панчева има укупно 30683 незаконито изграђених објеката.

Грађевинска инспекција у даљем раду ће обрађивати податке и доносити решења у складу са Законом о озакоњењу објеката.

Решења о уклањању незаконито изграђених објеката биће достављана органу надлежном за издавање решења о озакоњењу – Секретаријату за урбанизам и стамбено комуналне послове (налази се на VI спрату у згради Градске управе), како би по службеној дужности покренуо поступак озакоњења и неће се извршавати до правоснажног окончања поступка озакоњења.

panorama