SAJAM ZAPOŠLJAVANJA U 2024. GODINI


Grad Pančevo u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, na osnovu usvojenog Lokalnog akcionog plana za zapošljavanje grada Pančeva za 2024. godinu, organizuje Sajam zapošljavanja dana 05.06.2024. godine u periodu od 11 do 13 časova, u ulici Vojvode Živojina Mišića (Korzo), a u cilju povećanja vidljivosti mera i programa u oblasti unapređenja zapošljavanja u Pančevu. Na Sajmu će se predstaviti poslodavci koji učestvuju u raspisanim merama Grada i Nacionalne službe za zapošljavanje – Filijala Pančevo, kao i poslodavce koji nameravaju da zaposle nove radnike.


Pozivamo sve zainteresovane sugrađane da posete Sajam zapošljavanja koji će se održati u sredu 05.06.2024. godine na Korzou (Ul. Vojvode Živojina Mišića), a u slučaju loših vremenskih uslova, u holu Gradske uprave grada Pančeva, u trajanju od 11,oo do 13,00 časova.


Na sajmu se očekuje učešće 40 različitih poslodavaca koji će oglastiti oko 200 slobodnih radnih mesta.


Zainteresovanim sugrađanima će na štandu grada Pančeva biti dostupne sve potrebne informacije u vezi sa otvorenim javnim pozivom koji se odnosi na meru aktivne politike zapošljavanja „Samozapošljavanje“ (sredstva za otvaranje privrednog društva ili preduzetničke radnje, nabavku opreme i adaptaciju prostora), meru aktivne politike zapošljavanja Stručna praksa, Javni radovi za kategoriju teže zapošljivih lica. Na štandu Nacionalne službe za zapošljavanje biće na raspolaganju informacije o uslugama i programima koje pruža ova ustanova.