Градоначелник града Панчева је Рeшењем број II-06-020-2/2017-350 од 20.05.2017. године прихватио предлог (закључак) Комисије за вредновање пројеката у области културе  поводом расписаног Јавног конкурса за су/финансирање пројеката у области културе за 2017. годину у укупном износу од 5.650.000,00 динара
Решење са Табелом  можете преузети овде