ГРАД ПАНЧЕВО је потписао Уговор вредан 428.853,96 за набавку соларних колектора и челичну конструкцију и монтирање технолошке опреме са МОНТАЖНО -ПРОИЗВОДНИМ ПРЕДУЗЕЋЕМ ЈЕДИНСТВО ЗА ИЗРАДУ И МОНТАЖУ ТЕРМО И ХИДРО ИНСТАЛАЦИЈА И ПОСТРОЈЕЊА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО из Севојна. Соларни систем ће служити за загревање санитарне воде у насељу Котеж 2, у Панчеву.

На овај међународни тендер, који је објављен на сајту за европске јавне набавке http://ted.europa.eu, јавило се 5 понуђача. „МПП Јединство“ је својом понудом испуњавало све административне и техничке услове пројектног задатка, одлучујуће је свакако било то што је њихова финансијска понуда била најповољнија.

Пред предузећем „МПП Јединство“ стоји велики и одговоран посао, ради којег су у оквиру своје понуде доставили одговарајуће референце. Посао овог типа и ових размера није новина за предузеће које постоји од 1947. године, чија основна делатност је пројектовање и извођење хидро, термо и гасних инсталација.

Рок за завршетак пројекта „Банатско сунце за све“ финансираног од стране Европске Уније кроз ИПА програм прекограничне сарадње Румунија – Република Србија је 31.12.2016, а суфинансиран од стране Града Панчева.

cid_6b8645ac-a40f-437f-9191-c1bccd4ba8df    cid_70310532-4656-474d-98dc-01ba5a5185d2    cid_bdfa69f9-84d1-4de7-9983-f9c988cd6b2f

Припремљена локација за постављање соларног система