ПЛАН КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА, ИНФРАСТРУКТУРНОГ ОПРЕМАЊА И ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ГРАДА ПАНЧЕВА 2015-2017 (Прва измена и допуна)