Координациони тим за израду Плана развоја града Панчева 2022-2028 (“Службени лист града Панчева“ број 13/2021 и 28/2021) је, 18.02.2022. године, у складу са Законом о планском систему, донео Закључак о спровођењу јавне расправе на Нацрт плана развоја града Панчева 2022-2028 којим је утврђен и Програм јавне расправе. Јавна расправа је завршена 10.03.2022. године, када је одржан отворени састанак у Скупштинској сали Градске управе града Панчева. Током периода јавне расправе примљено је 7 предлога на Нацрт плана развоја од стране грађана, представника јавно-комуналних предузећа и представника секретаријата Градске управе града Панчева. На отвореном састанку није било нових предлога и сугестија. Сви поднети предлози на Нацрт плана су размотрени од стране радних група и надлежних служби, а на посебном састанку Координационог тима 18.03.2022. донете су одлуке о усвајању или одбијању предлога, што је са образложењем презентовано у Извештају о спроведеној јавној расправи о Нацрту плана развоја града Панчева 2022-2028 од 25.03.2022. године.

5_Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi_25032022