Продужава се рок Јавног позива за куповину стамбених јединица на пројекту Одскочна даска до избора 13 кућа, односно до 31.08.2022. године. Поступак за избор кућа спроводи Комисија, сукцесивно, према пристиглим пријавама.

Право учешћа на Јавном позиву имају власници непокретности које се налази на територији града Панчева (сва насељена места Панчева), а предмет куповине су стамбене јединице: куће са окућницом, станови, дворишни станови. Стамбена јединица може бити у власништву више лице – у том случају прилаже се пуномоћ свих других сувласника.

Вредност стамбене јединице може бити максимум 18.500 евра, у динарској противвредности.

Додатне информације и помоћ код попуњавања обрасца пријаве могу се добити од Анђелије Борзановић (Градска управа града Панчева, 3. спрат, канцеларија 304, телефон 013/308 951 или и-мејл адреса: andjelija.borzanovic@pancevo.rs).

Документација:

Pravilnik za kupovinu kuca

Izmena Pravilnika za kupovinu kuca

Javni poziv za kupovinu kuca

1. Izmene Javnog poziva za kupovinu kuca

2. Izmene Javnog poziva za kupovinu kuca

Obrazac prijave sa pratecim izjavama

Punomoc