Комисија за куповину кућа са окућницом у оквиру пројекта Одскочна даска донела је одлуку о куповини 4 стамбене јединице на територији града Панчева.
Пријављене куће су претходно проверене што се тиче имовинско-правног статуса, испуњености услова за становање и вредности непокретности, а прихваћене су и од стране одабраних корисника. На основу ових одлука закључују се уговори о додели стамбених јединица и уговори о купопродаји непокретности, чиме одабрани корисници постају нови власници стамбених јединица.

Odluka za kupovinu kuca_prijave 7

Odluka za kupovinu kuca_prijave 2,3 i 9