Javni poziv za ostvarivanje prava korišćenja bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Pančeva za 2023. godinu

ZAHTEV ZA BEZ NAKNADE 2023.