Град Панчево откупљује још осам кућа за кориснике пројекта „Одскочна даска“.

До сада је пет корисничких породица изабраних по спроведеном Јавном позиву за избор корисника стекло кров над главом откупом кућа од физичких лица.

Једна од збринутих породица је породица лица с тешким инвалидитетом, а четири породице су породице жена жртава породичног насиља. За породице које су постале власници кућа у току је припрема за извођење радова поправки и организација осталих видова подршке њиховој активној социјалној инклузији.

За потребе преосталих осам породица Град Панчево и даље врши откуп кућа/станова на територији града Панчева, укључујући села. Стамбени објекти који се могу откупити морају бити на територији града, легализовани, решеног власничког статуса и прикључени на струју и воду.

Максимална вредности кућа које се откупљују може бити до 2.705.983,00 динара, ако на кући није потребно извршити поправке/мање радове ради усељења. Пријављене куће прегледају лиценцирани инжењер и проценитељ вредности.

Овај пројекат финансира ЕУ и суфинансира Град Панчево.

Такође, Аутономна покрајина Војводина по јавним конкурсима за суфинансирање ЕУ пројеката из 2011 и 2022.г подржала је Град Панчево са око 8.000.000 динара.

Информације и помоћ при аплицирању се могу добити у Градској управи града Панчева (контакт: Анђелија Борзановић, 3. спрат. канцеларије 302 и 304, телефони 013 308 951, 065 866 2508 и 065 866 2509), а образац приијаве се може преузети и са линка: http://www.pancevo.rs/nekategorizovano/povecana-sredstva-za-kupovinu-kuca-na-projetu-odskocna-daska/