Спровођење Националног акционог плана за родну равноправност на локалном нивоу