Маја Витман, градска менаџерка обишла je радовe реконструкције који се изводе на тамишком кеју. Oбележавањe хоризонталне сигнализације на новом паркингу иза силоса и приступне саобраћајнице на кеју, се и завршава прва фаза извоћења радова.

„Полако приводимо годину крају и веома смо поносни што годину завршавамо са најважнијим пројектом за све нас Панчевце, али и посетиоце града Панчева, а то је наша најкапиталнија инвестиција, односно реконструкција Панчевачког кеја. У току су радови на обележавању хоризонталне сигнализације изграђеног паркинга и приступне саобраћајнице, 69 нових, уређених паркинг места према прописима, од тога четири паркинг места за потребе особа са инвалидитетом. Овим путем смо делимично решили питање паркирања у овом делу града. Комплетна улица Трга Мученика – Миладина Поповића и Кеја Радоја Дакића је тема пројектовања коју тренутно спремамо и биће спроведена почетком следеће године. Након израде пројекта улица ће бити комплетно реконстрисана и решиће се многи текући проблем. Свакако, сада дефинисањем места за паркирање, решени су дугогодишњи проблеми непрописног паркирања и овим путем смо заштитили и зелене површине. На потезу паркинга извели смо радове на кишној канализацији и заштити инсталација гаса које пролазе испод приступне саобраћајнице. Приликом изградње паркинга ниједан део зелене или парковске површине, као ни дрвећа у околини није уклоњено, како су неки писали по друштвеним мрежама. Другим речима, некадашњи дивљи паркинг између два постојећа дрвореда је комплетно уређен и приведен намени“ нагласила је Маја Витман и захвалила се свим посетиоцима кеја који су дали свој допринос.

Из буџета града Панчева издвојено је око 385 милиона динара за ове радове. У наредних неколико дана биће постављен мобилијар на дефинисаним локацијама, који се односи на клупе и стубне канте на горњем шеталишту дуж пешачко-бициклистичке стазе и зеленој површини.

Радови на реконструкцији кеја биће настављени и наредне године, према унапред предвиђеним фазама.