U cilju poboljšanja kvaliteta ambijentalnog vazduha u gradu Pančevu, Programom budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Pančeva za 2017. godinu, planirana su podsticajna sredstva, za korišćenje gasa kao energenta, u iznosu od 2.000.000 dinara.

U ovoj godini navedena sredstva će se koristiti kao pomoć za priključenje individualnih domaćinstava na gasnu mrežu, odnosno za sufinansiranje troškova tipskog gasnog priključka u toku 2017. godine. To će se realizovati na taj način što će grad Pančevo refundirati deo sredstava utrošenih u te svrhe, u iznosu od 50.000 dinara.

Članica Gradskog veća zadužena za zaštitu životne sredine, Katarina Banjai, oglasila se ovim povodom i izjavila sledeće:

– Želim da obavestim sve građane da je javni poziv završen, jer je utrošeno svih 2.000.000 dinara rezervisanih za ovu namenu. Veoma mi je drago zbog toga, jer su sredstva utrošena i pre krajnjeg roka, a to znači da je ova mera značajna za naše građane. S obzirom na to da je glavni cilj ove mere poboljšanje kvaliteta vazduha u našem gradu, a to ne može da se postigne za jednu godinu, već je potreban kontinuitet, ova pozicija će se naći i u Budžetu za 2018. godinu i potrudićemo se da izdvojimo veća sredstva u odnosu na ovu godinu.