На основу члана 11 Одлуке о располагању становима у јавној свјонини града Стамбена Комисија за давање у непрофитни закуп станова у својини града Панчева донела је одлуку о додели стамбене подршке, у виду давања у непрофитни закуп станове у Чумићевој улици на броју 52. стан број 1 и стан број 2.

Вше информација можете видети у прилозима: