Данас је одржана 15. седница Скупштине града Панчева на којој су одборници усвојили Предлог одлуке о изменама одлуке о буџету града Панчева за 2021. годину.

Александар Стевановић, градоначелник Панчева је рекао да се у периоду од јануара до септембра, пратећи финансијске показатеље, дошло до закључака који су имплементирани у трећи ребаланс буџета:

– Морам да напоменем да имамо повећање наших класичних прихода буџета и то је нешто што је изазвано свим оним што смо радили у претходном периоду, а ту пре свега мислим на формирање и стављање у функцију Северне индустријске зоне у којој су отворене две фабрике. Укупно повећање буџета је негде око 318 милиона динара. Наравно, имали смо корекције услед пандемије Ковида 19, која је нажалост свеприсутна у целом свету, па и код нас. Овим ребалансом буџета смо наставили да планирамо неке нове инвестиције, да планирамо даље уређење нашег града. Са 218 милиона динара ћемо наставити даље уређење, односно реконструкцију и рехабилитацију путне инфраструктуре на територији града Панчева са свих 9 насељених места, али и у самом граду Панчеву. Планирамо још неке инвестиције: изградњу кружног тока у Улици Милоша Обреновића; реконструкцију једне од најлошијих деоница у нашем граду, а то је први део Улице Михајла Обреновића, од Граничарске улице до Улице Милке Марковић; затим кружни ток на Тесли, радићемо пројектно-техничку документацију и верујем да ћемо по добијању исте имати довољно средстава да реализујемо изградњу тог кружног тока. Оно што ћемо даље средити јесу две котларнице које су заиста у лошем стању, у Основној школи у Банатском Новом Селу и у ОШ „Свети Сава“ у Панчеву. Определили смо средства за реконструкцију електроинсталација у Машинској школи „Панчево“. Овим ребалансом буџета смо определили средства скоро свим јавно-комуналним предузећима у насељеним местима, истакао је градоначелник.

Одборници су усвојили и Предлог одлуке о давању сагласности на Протокол о променама и нацрт Анекса Уговора о јавно-приватном партнерству без елемената концесије, за финансирање, изградњу и одржавање локалне путне инфраструктуре на територији града Панчева. О овом Предлогу одлуке известила је Маја Витман, градска менаџерка.

Такође, одборници су усвојили и Анекс Уговора о јавно-приватном партнерству за вршење услуга реконструкције и модернизације система јавног осветљења применом мера уштеде енергије са led технологијом на територији града Панчева, као и Анекс Јавног уговора за доделу концесије за јавну услугу поверавања обављања делатности домаћег линијског превоза путника на територији града Панчева и изградња нове аутобуске станице.

Предлог одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације Проширена Миса са гробљем (Целина 3) у Панчеву, Предлог одлуке о измени Одлуке о додели бесповратних средстава предузетницима, микро и малим правним лицима – привредним субјектима са територије града Панчева за набавку машина и опреме, Предлог одлуке о усвајању Предлога текста уговора о преносу права коришћења на непокретности у јавној својини града Панчева – зграда у функцији осталог образовања – обданиште за децу, у Панчеву, Ул. Цара Лазара бр. 126, на ПУ Дечја радост Панчево, Предлог одлуке о измени Одлуке о поступку и начину решавања захтева грађана за накнаду штете услед уједа напуштених паса или мачака и Предлог одлуке о постављању споменика команданту 49. Гардијске Дивизије Василију Филиповичу Маргелову, на тргу В.Ф. Маргелова у Панчеву, на кружном току, такође су усвојени на данашњој седници.

Одборници су између осталог усвојили и измене Програма пословања јавно-комуналних предузећа на територији града Панчева и измене Програма рада установа културе на територији града Панчева за 2021. годину.