Владислава Максимовић, чланица Градског већа града Панчева за пољопривреду, село и рурални развој рекла је да је у првом кругу лицитације понуђено 3128 хектара државног пољопривредног земљишта, од тога је излицитирано 2381 хектар. Просечна цена за ову аграрну годину је 383 евра, што је за 60 евра више у односу на претходну годину. Важно је знати да је од укупно16500 хектара државног пољопривредног земљишта, око 11700 хектара још претходних година обележено вишегодишњим уговорима на основу права пречег закупа по основу сточарства, инфраструктуре, замљишта без накнаде које се даје институтима, факултетима, пољопривредној школи, Дому слепих итд, тако да за други круг лицитације остаје око 750 хектара државног пољопривредног земљишта. Након што се потпишу уговори са пољопривредницима, они улазе у посед земљишта, а ми можемо онда да огласимо и други круг лицитације. Највиша излицитарана цена је у катастарској општини Панчево 590 евра по хектару, затим следе Качарево и Долово са просечном ценом од 530 евра.

Приходи од лицитације су строго наменски, сва средства се користе за изградњу атарских путева и реконструкцију. Ове године је 8 км путева урађено у Омољици и Банатском Брестовцу и наравно, настављамо од пролећа ту акцију и даље. Такође, за подизање ветрозаштитних појасева и попуну јер смо имали и штете и пожаре, као и за одржавање око 650 км каналске мреже која је код нас дуга и функционише беспрекорно.