Радове у ОШ „Ђура Јакшић“ обишли су Татјана Божић, чланица Градског већа за образовање, представници МЗ Тесла Немања Бојић, Жарко Ракочевић и Драгана Креко, као и председница Школског одбора Бранка Величковић.

Ове године издвојена су средства у висини од 500.000 динара за гасну котларницу школе, као и 900.000 динара за уређење школске кухиње. Радови на уређењу кухиње су у току.

– У неколико последњих година Град Панчево је издвојио значајна материјална средства за уређење школског простора ОШ “Ђура Јакшић“. Треба издвојити средства и помоћ око уређења дворишта и мултифункционалног спортског терена. Заједно са средствима из Покрајине, ради се о средствима у висини од око 18.000.000 динара. За прву фазу замене фасадне столарије Град Панчево је издвојио око 5.500.000 динара. Надамо се да ће Град у наредном периоду издвојити средства за другу фазу замене фасадне столарије, рекла је Татјана Божић.

Директор школе Раде Барјактаревић истиче, осим добре сарадње са Градом и сарадњу са Месном заједницом на чијој је територији школа:

– Око уређења школског дворишта помогла нам је и МЗ „Тесла“. Издвојили су средства у висини од око 270.000 динара за уређење земљаних површина: сејање траве, сађење дрвећа и постављање клупа. Такође, МЗ „Тесла“ сваке године организује куповину новогодишњих поклона за наше прваке. МЗ и школа често заједнички учествују у разним акцијама које се организују на територији наше месне заједнице.