Suzbijanje komaraca na teritoriji grada Pančeva i naseljenih mesta biće izvršeno u sredu, 21.07.2021. godine. Suzbijanje će se vršiti sa zemlje, a na priobalju će se vršiti i zadimljavanje. Zbog prisustva larvi u kanalima u naseljenom mestu Jabuka, vršiće se i suzbijanje larvi. Molimo pčelare da preduzmu odgovarajuće mere zaštite.