Дана 26.06.2021. год. на територији града Панчева и девет насељених места, биће извршено сузбијање одраслих форми комараца из авиона и са земље. Авиони ће третирати комарце после 17 часова, док ће се сузбијање са земље као и задимљавање на рекама вршити после 20 часова. Молимо пчеларе да предузму одговарајуће мере заштите.