Sekretarijat za poresku administraciju grada Pančeva obaveštava poreske obveznike koji ne vode poslovne knjige – fizička lica da 14. avgusta (ponedeljak) dospeva treća rata za porez na imovinu za 2017. godinu.

Uplatnice sa iznosom duga su odštampane i dostavljene obveznicima.

Molimo obveznike da blagovremeno izmire svoje obaveze kako bi izbegli obračunavanje i plaćanje kamate kao i pokretanje prekršajnog postupka.