Излаже се на скраћени јавни увид Нацрт Изменe Плана детаљне регулације за подручје Северне индустријско-пословно-производне зоне у Панчеву. Скраћени јавни увид Плана, одржаће се у трајању од 15 дана и то почев од 28.05.2021.године. Наведени плански документ, биће изложен на јавни увид, у згради Градске управе града Панчева, ул. Трг краља Петра I бр.2-4, у холу на шестом спрату, као и у канцеларији 609, сваког радног дана од 08:30 до 11:30 часова. Све информације у вези са огласом могу се добити путем телефона 013/353-304

Оглас
Документација
Графички прилози