Градоначелник града Панчева дана 10.08.2021. године донео је решење број II-06-020-03/2021-811 којим се о добравају средства у укупном износу од 1.945.000,00 динара на основу Закључка Комисије за вредновање пројеката аматерског стваралаштва у области културеу од 03.08.2021. године.

Одобрени пројекти налазе се у Табели 1, која је саставни део решења и која се може преузети овде